Jules Verne, francouzský spisovatel a dramatik, jeden z nejpřekládanějších francouzsky píšících autorů vůbec, přichází na svět 8. února roku 1828 v Nantes jako syn advokáta.

V mládí Verne studuje práva v Nantes a poté v Paříži, po studiích pak pracuje na burze. Literární ambice má Jules Verne již od mládí, do světa literatury ho jako tajemníka pařížského Théatre lyrique uvádí sám A. Dumas st. Na počátku své umělecké kariéry se Jules Verne pokouší o tvorbu dramatickou, nemá ale se svými dramaty úspěch - na dráhu romanopisce ho pak přivede velký ohlas jeho cestopisných románů (např. "Pět neděl v balóně" - Cinq semaines en ballon 1863), vydávaných v ediční řadě "Podivuhodné cesty" u nakladatele Hetzela.

Záhy se pak Jules Verne stává světoznámým spisovatelem pro mládež (i když sám si přeje napsat "román o vědě" pro dospělé), svými, poutavým stylem psanými dobrodružnými romány, v nichž jsou zobrazeny nejrůznější, ve Vernově době (zatím) neexistující, technické vynálezy, se stává zakladatelem nového literárního žánru, tzv. sci-fi, tj. vědecko-fantastické literatury, zároveň jimi neskrývaně sleduje výchovné cíle. Jules Verne věří, že rozvoj moderní techniky povede zároveň k rozvoji lidské společnosti, že přispěje k sociálnímu amorálnímu pokroku lidstva.

V tomto smyslu vznikají jedny z nejznámějších Verneových děl (verneovek) - "Cesta do středu země" (Voyage au centre de la Terre,1864), "Cesta ze Země na Měsíc" (De la Terre á la Luna, 1865), "Dvacettisíc mil pod mořem" (Vingt mille lieues sous les mers, 1877), "Tajemný zámek v Karpatech" (Le Chateau de Carpathes, 1882), "Vynález zkázy"(Face au drapeau, 1896)

Vernea přitahuje i svět mladých lidí, v nichž vidí nositele pokrokua změny - tento svět se pak odráží v jeho dobrodružných cestopisech "Děti kapitána Granta" (Les Enfants du capitaine Grant, 1868),"Patnáctiletý kapitán" (Un Capitaine de quinze ans, 1878) či "Dva roky prázdnin" (Deux ans de vacanses, 1888).

Po porážce Francie Pruskem v prusko-francouzské válce v roce 1870 pak Jules Verne zachycuje ve svém románu "Ocelové město" (Les CinqCents Millions de la bégum, 1879) změnu francouzského vlasteneckého cítění, obrátivšího se proti Němcům.

Jules Verne je autorem mnoha dalších románů, ať již cestopisných čitěch, které spadají do kategorie románů vědecko-fantastických, jeho tvorba patří mezi základní kameny světové literatury pro mládež, jen málokdo se v dětství s jeho tvorbou nesetkal, jeho knihy, především pro chlapce, znamenají podobný zážitek jako knihy spisovatele K. Maye.

Jules Verne umírá 24. března roku 1905 v Amiens, kde od roku 1879 žije a tvoří.